เยี่ยมชมไร่กาแฟปางขอน

เก็บบรรยากาศการพาคณะ ไปเที่ยวชมไร่กาแฟปางขอนและดูขั้นตอนการผลิตการแฟ พร้อมทั้งรับประมานอาหารพื้นบ้าน

Responsive Portfolio Powered By Weblizar

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail