กาแฟบ้านดิน : เป็นจุดให้บริการอาหารและเครื่องดืมแด่ทุกท่านที่มาเที่ยวเชียงราย  โดยใช้ผักปลอดสายเคมี พร้อมทั้งคัดสรรกาแฟที่มีคุณภาพมาให้บริการลูกค้าทุกท่านจาก “บ้านปางขอน”  เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับขอที่ดีที่สุด

 

กาแฟบ้านดิน @ คุ้มสีดาบ้านดินโฮมสเตย์