พาเที่ยวและบริการให้คำปรึกษาท่องเที่ยงเชียงราย: เรามีทางเลือกในการท่องเที่ยวที่เชียงรายมากมายเช่น

- เดินสายทำบุญไหว้พระธาตุเก้าวัด

- การศึกษาวิธีชีวิตชาติพันธุ์

- ศึกษาแหล่งผลิตการแฟ “บ้านปางขอน”

และมีบริการให้คำปรึกษาและติดต่อบริการเช่ารถเพื่อท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

 

 

 

กาแฟปางขอน
กาแฟปางขอน
เทศกาล
เทศกาล
ไหว้พระเก้าวัด
ไหว้พระเก้าวัด